«Κοινοποίηση (2η) πορισμάτων εκτίμησης ζημιών: α)από τον ΠΑΓΕΤΟ της 26-01-2022 στις κοινότητες ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΥ και β)από το ΧΑΛΑΖΙ της 01-02-2022 στις ΓΟΥΒΕΣ – Προθεσμία ενστάσεων έως 17-10-2022»

«Κοινοποίηση (2η) πορισμάτων εκτίμησης ζημιών: α)από τον ΠΑΓΕΤΟ της 26-01-2022 στις κοινότητες ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΥ και β)από το ΧΑΛΑΖΙ της 01-02-2022 στις ΓΟΥΒΕΣ – Προθεσμία ενστάσεων έως 17-10-2022»

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Παρασκευή 07-10-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

α)  ΧΑΛΑΖΙ της 1ης -02-2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών  στα όρια της κοινότητας ΓΟΥΒΩΝ,

β) ΠΑΓΕΤΟ της 26ης -01-2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια)  στα όρια των κοινοτήτων ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα  17-10-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από:

07-10-2022 έως 17-10-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:

Για κτήματα στα όρια της κοινότητας Έλους, στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125)

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Γουβών και Αστερίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735360220 Γούβες και 2735360211 Αστέρι)

Σημαντική Υπενθύμιση:

Τη Δευτέρα 10-10-2022 λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για ζημιές από τον παγετό της 26-01-2022 στις κοινότητες: ΛΕΗΜΟΝΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΒΡΟΝΤΑΜΑ, ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΓΕΡΑΚΙΟΥ και το χαλάζι της 01-02-2022 στην κοινότητα ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ