ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Δώσε αίμα, δώσε ζωή!

 

   ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει το Ν.Π.Δ.Δ. "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (Γραφείο Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης).

  Η αιμοληψία θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 7 μμ., ενώ την όλη διαδικασία θα φέρει εις πέρας κινητό συνεργείο του Γ.Ν.Ν. Σπάρτης, με ειδικευμένο προσωπικό.

 Καλούνται όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 18 έως 62 χρόνων, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενισχύοντας την εθελοντική ομάδα αιμοδοτών Βλαχιώτη.

 

«Υ π ο ψ ή φ ι ο ς   α ι μ ο δ ό τ η ς   ε ί ν α ι   κ ά θ ε   υ γ ι ή ς

ά ν θ ρ ω π ο ς   -  Υ π ο ψ ή φ ι ο ι   δ έ κ τ ε ς   ε ί μ α σ τ ε   ό λ ο ι»