ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ 26-01-22 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΙΔΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ 26-01-22 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΙΔΕΑΣ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τρίτη 01-11-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

  ΠΑΓΕΤΟΣ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών  στα όρια της κοινότητας Απιδέας

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την  Παρασκευή  11-11-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από:

1-11-2022 έως 11-11-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων στο Δημαρχείο Σκάλας (2735360023)

 

                                         

 

 Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ