ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 21 04 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΓΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 21 04 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΓΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ανακοινώνεται στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ευρώτα ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων κατ΄οίκον  την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021. Οι παραδόσεις κατ΄οίκον θα πραγματοποιηθούν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς κρίθηκε σκόπιμο να περιοριστούν οι μετακινήσεις των ευάλωτων ομάδων λόγω πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες : Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ευρώτα στα τηλέφωνα 2735029039, 2735029037.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ