ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Η τάση των φαινομένων λειψυδρίας, λόγω της Κλιματικής Αλλαγής, καθίσταται κυρίαρχη σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις της Επιστημονικής κοινότητας .

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται συνεχώς περιστατικά κατασπατάλησης νερού. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Ευρώτα να αποφεύγουν την άσκοπη σπατάλη του και να περιορίζονται στην απαραίτητη και αναγκαία χρήση του.

Τα αποθέματα του νερού είναι πολύτιμα για την ζωή μας  και όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε με σχετική οικονομία και να μην σπαταλάμε άσκοπα το νερό ώστε να αποφύγουμε τυχόν διακοπές υδροδότησης.

Ωστόσο, για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα  και να αποφευχθούν προβλήματα υδροδότησης, απαραίτητη είναι και η συνεργασία των δημοτών.

Επειδή το νερό, ως το πολυτιμότερο αγαθό, αποτελεί δικαίωμα κάθε δημότη, είναι σημαντικότατη η από κοινού προσπάθεια για την εξασφάλιση του.  

Τα Δημοτικά Κοινοτικά Συμβούλια, καλούνται να ενημερώσουν τους κατοίκους για  την αποφυγή σπατάλης του πόσιμου – οικιακής χρήσης νερού σε αρδευτικές  χρήσεις οι οποίες πολλαπλασιάζουν την ζήτηση, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των οικισμών.

Συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους και αιφνίδιους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων υδροληψιών, και στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γι αυτό και αποτελεί κοινωνική πρόκληση η κλοπή του.

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μας αφορά όλους. Η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση, και συνεργασία των δημοτών και επισκεπτών είναι απαραίτητη και προηγείται κάθε άλλης ενέργειας.

 

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ