ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Απόφαση