ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 1. ΨΩΡΕΣ

Διαπιστώσεις:

Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών. 

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές:  Από 10 έως 14 Σεπτέμβρη.

β) Όψιμες περιοχές: Από 14 ως 18 Σεπτέμβρη.

 1. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις:

 

Οι εκκολάψεις  είναι σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, στα σημεία που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό της κόμης.

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στις ψώρες.

Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

 1. ΙΣΕΡΥΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ – KOKKOΣ (Coccus hesperidum)

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να προηγηθεί έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας. 

Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί και για τους δυο εχθρούς στις ημερομηνίες που αναφέρονται στις ψώρες.

 1. ΘΡΙΠΕΣ

Οδηγίες:

Συνδυασμένη καταπολέμηση με τις ψώρες σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές.

 1. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντομο και η πίεση των πληθυσμών μεγάλη.

Οδηγίες:

 

 1. Όσοι επιλέξουν τις παγίδες ως μέσο καταπολέμησης του εντόμου, να κάνουν άμεσα την ανάρτηση στις πρώιμες ποικιλίες των εσπεριδοειδών και στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.
 2. Όσοι επιλέξουν ψεκασμούς κάλυψης, αυτοί να ξεκινήσουν στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.

Σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, να συνεχιστεί η προστασία.

 1. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ-ΑΚΑΡΕΑ(Αculus pelecassi, Aceria Sheldoni)

Οδηγίες:

Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Επέμβαση για τους τετρανύχους χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.

Για τα ακάρεα να γίνει καταπολέμηση ‘όπου διαπιστώνονται προσβολές.

 1. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ- ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

 Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια να συνεχιστεί η προστασία από τον φυλλοκνίστη.

Για τον Εριώδη Αλευρώδη όπου υπάρχουν προσβολές που δεν μπορούν να ελεγχθούν από το ωφέλιμο, να γίνετε επέμβαση επιλέγοντας με μεγάλη προσοχή το σκεύασμα που θα χρησιμοποιειθεί για την καλύτερη προστασία του ωφελίμου εντόμου. Μπορείτε να στέλνετε δείγματα στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο του παρασιτισμού και παροχή οδηγιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν.

Τα δένδρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό ή συνδυασμό του, πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επεμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

                                                  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

 • Στην παρακάτω ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ: http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_ENEMY_crops.aspx μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για χρήση στα εσπεριδοειδή.
 • Να διαβάζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τηρείτε αυστηρά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία επέμβαση και την συγκομιδή.
 • Χρησιμοποιείστε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εκλεκτική δράση για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Η απομάκρυνση και η καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών από το χωράφι βοηθάει στην καταπολέμηση.
 • Τα δελτία μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr
 • Όσοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ηλεκτρονικά μπορούν να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μας.

 

                                                            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

                                                                               ΣΤ. ΤΣΟΛΗ