ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

Γενικές Αρχές Κλαδέματος

  1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .
  2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.
  3. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).
  4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον οπωρώνα (αποτελούν εστίες μόλυνσης).

     1 . ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:             

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει σπό το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, νεφοσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5Ο C, είναι κατ’ εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων

Διαπιστώσεις: Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια και πρέπει να είναι προστατευμένες καθ’ όλη τη διάρκεια της άνθησης.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

  1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Ο μύκητας δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες κάτω από 7οC. Στους οπωρώνες που δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα το φθινόπωρο, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός (θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10οC), επιλέγοντας το κατάλληλο εγκεκριμένο σκεύασμα.

 

  1. ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες- Ελέγχετε την βάση 100 βλαστών με ξύλο ενός και δύο ετών για ύπαρξη ασπιδίων κοκκοειδών (παρουσία τους στο 20-24% των βλαστών) και αυγών τετρανύχων (χειμερινά αυγά). Για να είναι αποτελεσματική η επέμβαση, πρέπει να λούζεται καλά ολόκληρο το δένδρο (και ο κορμός).

Ο ψεκασμός αυτός βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων εντόμων (ανάρσια, φυλλοδέτης κλπ)

 

Φυτοπ/κά προϊόντα :

Χειμερινός πολτός (στο λήθαργο) και θερινός πολτός.

Η εφαρμογή του πολτού να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4ο C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

Σημειώσεις:

• Να διαβάζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τηρείτε αυστηρά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία επέμβαση και την συγκομιδή.

• Χρησιμοποιείστε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εκλεκτική δράση για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων.

• Τα δελτία μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr

• Όσοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ηλεκτρονικά μπορούν να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ