ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΣΕΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΣΕΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ευρώτα εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021 και συγκεκριμένα στη Δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Την εκπόνηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΕΣΕΚΚ για το Δήμο Ευρώτα  ανέλαβε η εταιρία ανέλαβε η εταιρία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και των σχετικών τροποποιήσεών της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο.

Σημειώνεται επίσης, πως «σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο».  Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο αυτού καταγράφηκαν μόνο οι οικισμοί της Σκάλας, του Αγίου Γεωργίου, του Βλαχιώτη και των Κροκεών, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιούνται, ομαδοποιούνται και γίνεται ιεράρχηση των ενεργειών με βάση την αναγκαιότητα απόκτησης του κάθε χώρου.

Με τη διαδικασία αυτή, και σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που ως δημόσιοι χώροι πλέον δύναται να επανασχεδιαστούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους πολίτες.

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου και των προτεινόμενων ενεργειών θα συμβάλλει ιδιαιτέρως θετικά :

·         στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,

·         στη δημιουργία δυναμικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,

·         στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών,

·         στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ