ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 10964/13-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ4ΞΩΡΛ-ΝΔΗ) Διακήρυξης  Δημόσιας, Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου - αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην  Κοινότητα Γλυκόβρυσης .

 

Ο Δήμος Ευρώτα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε Δημόσια, Φανερή, Προφορική, Πλειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου - αναψυκτηρίου το οποίο ευρίσκεται στην κοινότητα Γλυκόβρυσης .

 

     Το προς εκμίσθωση  δημοτικό ακίνητο - αναψυκτήριο είναι ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα συνολικού εμβαδού 106,49 τ.μ. το οποίο αποτελείται από: μία κεντρική αίθουσα, μια κουζίνα  - μπαρ , δυο wc , μια αποθήκη και ένα χώρο αποδυτηρίων. Επίσης στον εξωτερικό  χώρο του πλακοστρωμένου προαυλίου υπάρχουν και δυο ξύλινες πέργκολες συνολικού εμβαδού 45,05 τ.μ.

Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωτίστως ως αναψυκτήριο και εφόσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας σαν οβελιστήριο, σνακ μπαρ, ή ότι άλλο έχει σχέση με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί το μίσθιο, γνωρίζει σε ποια πραγματική και νομική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη έναντι του Δήμου.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  την 27η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή κατά τις ακόλουθες φάσεις:

 

Α. Από ώρα 12.00' (έναρξη επίδοσης δικαιολογητικών συμμετοχής ) έως  12.30' (λήξη επίδοσης δικαιολογητικών συμμετοχής). Κατά την διάρκεια αυτή θα γίνεται ταυτόχρονα και ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά τη λήξη της ανωτέρω ώρας, δεν θα γίνονται δεκτά νέα δικαιολογητικά.

Β.   Έναρξη δημοπρασίας 12.35’

 

 Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 170,00 ευρώ/μήνα.

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 10964/13-08-2021 και                    ΑΔΑ: ΨΘ4ΞΩΡΛ-ΝΔΗ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota  και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

 

    Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και  από ώρα  8.00π.μ. - 14.00μ.μ,  από  το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου  αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κομπογεώργα, τηλέφωνο επικοινωνίας : 27353 60038.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δήμος Βέρδος 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ