ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος για περισυλλογή ζώων»