ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει ότι θα παρέχει την υπηρεσία της ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και κατόπιν ραντεβού στο Κοινοτικό Ιατρείο της Σκάλας από την ψυχολόγο Άννα-Μαρία Παρασκευοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Παρασκευοπούλου στα τηλέφωνα 27350 29039 και 27350 29037.