ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τον ΕΛΓΑ η αναγγελία ζημιάς από Χαλάζι την 24η-11-2023 στην κοινότητα Απιδιάς του Δήμου Ευρώτα που αφορά ζημιές στην παραγωγή ελιές καλαμών.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν : μέχρι και την Δευτέρα 11-12-2023.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται :

Στο Δημαρχείο Σκάλας, Ανταποκριτής: Μακρής Αθανάσιος τηλ. 2735360023

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2023 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης)

(Αστυνομική ταυτότητα μόνο αν έχει αλλαχθεί πρόσφατα και Βιβλιάριο Τράπεζας αν δηλωθεί διαφορετικός λογαριασμός από αυτόν που δηλώνεται στην ενιαία ενίσχυση)

Τα τέλη εκτίμησης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά ανά δένδρο.