ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τον ΕΛΓΑ η αναγγελία ζημιάς από Χαλάζι την 24η-11-2023 στην κοινότητα Γουβών του Δήμου Ευρώτα που αφορά ζημιές στην παραγωγή, εσπεριδοειδών, ελαιοδέντρων και λοιπών καλλιεργειών.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν : μέχρι και την Δευτέρα 11-12-2023.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται :

Στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, Ανταποκριτής: Αθηνά Γκορίτσα τηλ. 2735042210, 2735360220

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2023 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης)

(Αστυνομική ταυτότητα μόνο αν έχει αλλαχθεί πρόσφατα και Βιβλιάριο Τράπεζας αν δηλωθεί διαφορετικός λογαριασμός από αυτόν που δηλώνεται στην ενιαία ενίσχυση)

Τα τέλη εκτίμησης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά ανά δένδρο.