ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΓΟΥΒΕΣ, ΑΠΙΔΕΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΕΛΟΣ, ΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΕΛΓΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΓΟΥΒΕΣ, ΑΠΙΔΕΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΕΛΟΣ, ΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι παρακάτω αναγγελίες ζημιάς από Χαλάζι στις 24 και 25-11-2023:

Κοινότητα ΓΟΥΒΩΝ ζημιές στην παραγωγή, εσπεριδοειδών, ελαιοδέντρων, και λοιπών καλλιεργειών.

Κοινότητα ΑΠΙΔΕΑΣ ζημιές στην παραγωγή ελαιοδέντρων ποικιλίας καλαμών

Κοινότητα ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ζημιές στην παραγωγή ελαιοδέντρων ποικιλίας καλαμών

Κοινότητα ΚΑΡΙΤΣΗΣ ζημιές στην παραγωγή ελαιοδέντρων ποικιλίας καλαμών

Κοινότητα ΕΛΟΥΣ ζημιές στην παραγωγή ελαιοδέντρων, και στην παραγωγή  κλημεντίνης και πορτοκαλιών ποικιλίας ναβελίνα και μέρλιν

Κοινότητα ΛΕΗΜΟΝΑ ζημιές στην παραγωγή ελαιοδέντρων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργειών

 

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό μεγαλύτερο του  20%  της συνολικής παραγωγής  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν :  μέχρι και την Δευτέρα 11-12-2023.

 

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται :

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Γουβών, στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, Ανταποκριτής: Αθηνά Γκορίτσα τηλ. 2735042210, 2735360220 

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Απιδέας, στο Δημαρχείο Σκάλας, Ανταποκριτής: Θανάσης Μακρής τηλ. 2735360223 

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Αλεποχωρίου και Καρίτσης , στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, Ανταποκριτής: Γεωργία Πανοτοπούλου τηλ. 2735042210, 2735360225 

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Έλους στο ΚΕΠ Βλαχιώτη, Ανταποκριτής: Αγγελική Ζώταλη, τηλ. 2735029125

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Λεήμονα στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη, Ανταποκριτής : Δημήτριος Μπούτσαλης, τηλ. 2735180025

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2023 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης)

(Αστυνομική ταυτότητα μόνο αν έχει αλλαχθεί πρόσφατα και Βιβλιάριο Τράπεζας αν δηλωθεί διαφορετικός λογαριασμός από αυτόν που δηλώνεται στην ενιαία ενίσχυση)

 

Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά ανά δένδρο.