ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25)) και την αρ. πρωτ. : Φ.7/ΦΔ/7347/Δ1/23-01-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι εγγραφές μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου σχολικού έτους, δηλαδή από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφοριών και εγγραφής, https://proti-eggrafi.services.gov.gr/  .

 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και  Παιδείας

Γρεβενίτης Αθανάσιος