ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Για ληξιαρχικά γεγονότα και ληξιαρχικά έγγραφα της Δημοτικής Ενότητας Έλους, οι δημότες θα εξυπηρετούνται προσωρινά στην έδρα του Δήμου, στο Δημαρχείο Σκάλας.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2735024094.