ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Tο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, 

τη Δευτέρα 27/9/2021 στις 18:00-21:00 διοργανώνει το webinar «Εξαλείφοντας τις ανισότητες στην υγεία» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Υγείας (2014-2020) JAHEE - Joint Action Health Equity Europe.

Φόρμα εγγραφής:  https://docs.google.com/forms/d/1Ey2_v8Y2Q7Z33MmRDD6wQwUZ5UpKoPBJcguVsDBUNO4/edit 

Πρόγραμμα Webinar