ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 16-11-2017 (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΤΗΣΙΟ 2017) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 14-1-2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 16-11-2017 (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΤΗΣΙΟ 2017) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 14-1-2021

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα τους Πίνακες Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού και Παγίου για το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων Κ.Ο.Ε «ΕΤΗΣΙΟ 2017» (Πλημμύρες 16-11-2017), στους οποίους περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών. Αφορά τις κοινότητες: ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑΣ.

Οι πίνακες θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 14-01-2021 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί (τηλεφωνικά) το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Ειδικότερα: α)Γλυκόβρυση και Άγιο Ιωάννη: Αρμοδιος ανταποκριτής Ε. Χαραλάμπους, τηλ. 2735360222 και β)Απιδιά: Αρμοδιος ανταποκριτής Α.Μακρής, τηλ. 27353 60023.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (έως 14-01-2021).

Οι παραγωγοί που έχουν κριθεί δικαιούχοι του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση αποκατάστασης και λοιπά δικαιολογητικά το αργότερο έως 30-08-2021 (λήξη προγράμματος), κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο ανταποκριτή.

Δείτε την επισυναπτόμενη αναλυτική ανακοίνωση - ενημέρωση του ΕΛΓΑ.

                                                                             Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ