ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ 27-01-2022 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ 27-01-2022 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Παρασκευή 02-12-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

α) ΠΑΓΕΤΟ της 27ης -01-2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών (αφορά τα πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια)  στα όρια των κοινοτήτων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα  12-12-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από:

02-12-2022 έως 12-12-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:

Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735360221)

 

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

Γεωργία Κ. Καραχάλιου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ