ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΗΣ 26-01-2022 ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 01-02-2022 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 10-10-2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΗΣ 26-01-2022 ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 01-02-2022 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 10-10-2022

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Παρασκευή 30-09-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

α)  ΧΑΛΑΖΙ της 1ης -02-2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών  στα όρια της κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,

β) ΠΑΓΕΤΟ της 26ης -01-2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια)  στα όρια των κοινοτήτων ΛΕΗΜΟΝΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΒΡΟΝΤΑΜΑ, ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα  10-10-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από:

30-09-2022 έως 10-10-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη και Γλυκόβρυσης, στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125)

Για κτήματα στα όρια της κοινότητας Λεήμονα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη (τηλ. 2735022245)

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Βλαχιώτη, Γράμμουσας, Βρονταμά, Στεφανιάς και Γερακίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735042210)

     Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • Η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσε καλλιέργειες.

Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.