ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ανακοινώνεται ότι την 14η -12-2021 κοινοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο:

Α)ΠΑΓΕΤΟΣ της 17-02-2021 για τις κοινότητες ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ, ΓΕΡΑΚΙΟΥ και ΛΑΓΙΟΥ

Β) ΠΑΓΕΤΟΣ της 26-03-2021 για τις κοινότητες ΔΑΦΝΙΟΥ και ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ (αμπέλια)

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 24-12-2021.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: από 14-12-2021 έως 24-12-2021.

2. Ανακοινώνεται ότι την 15η -12-2021 κοινοποιηθήκαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 17-02-2021 για την κοινότητα ΛΕΗΜΟΝΑ

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 27-12-2021.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων για το ΛΕΗΜΟΝΑ: από 15-12-2021 έως 27-12-2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής (έτος 2020) που υπέβαλε, σύμφωνα με τα παρακάτω.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Σκάλα και το Λεήμονα, στο Γραφείο Κίνησης στο Βλαχιώτη (κλειστό γυμναστήριο) Ανταποκριτής: Δημήτριος Μπούτσαλης, τηλ. 2735022245.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες Βλαχιώτη, Γουβών, Μυρτιάς, Γλυκόβρυσης, Αγίου Ιωάννη, Έλους, Αστερίου, Γράμμουσας, Περιστερίου, Στεφανιάς και Γερακίου, στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (2735042210). Ανταποκριτές: Γκορίτσα Αθηνά (τηλ. 27353 60220), Καραχάλιου Γεωργία (τηλ. 27353 60221), Κουτσουμπού Μεταξία (τηλ. 2735360211), Πανοτοπούλου Γεωργία (τηλ. 27353 60225).
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες, Λαγίου, Βασιλακίου και Δαφνίου, στο ΚΕΠ Κροκεών. Ανταποκριτές: Κοκκόλης Γεώργιος  και  Νταλιάνης Παναγιώτης, τηλ. 2735071722.

 

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες
  • η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ δηλ. για το έτος 2020 (εμπρόθεσμη πληρωμή έως 31-12-2021)
  • να μην υπάρχουν οφειλές ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ για τα έτη 2018 & 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ