ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3η Δεκεμβρίου) που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση όλων μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ίδρυση  Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) που ξεκίνησε να λειτουργεί ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στο Δήμο μας, στην περιοχή του Περιστερίου. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας και στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κατοικούν περίπου 1.000.000 ΑμΕΑ.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες εργασίες, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να φιλοξενηθούν με ασφάλεια όλοι οι μαθητές. Το σχολείο μας είναι πλήρως στελεχωμένο με Εκπαιδευτικό προσωπικό, με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και  σε αυτό έχουν εγγραφεί ήδη 13 παιδιά. Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. είναι εξαετής και υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφούν σε αυτά ΑμΕΑ απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης . Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων και τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. παρέχουν στα παιδιά με αναπηρίες τη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση σε αυτή χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

 Επιθυμούμε να προσφέρουμε σε όλους τους νέους μας, χωρίς διακρίσεις, τη δυνατότητα για ένα καλύτερο μέλλον παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια. Μεριμνούμε για τη δημιουργία δομών και υπηρεσιών που στηρίζουν ουσιαστικά όλους τους δημότες μας χωρίς εξαιρέσεις και προκαταλήψεις. Ευχαριστούμε όσους  στάθηκαν δίπλα μας στην ολοκλήρωση του έργου αυτού και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα με θετικό κοινωνικό πρόσημο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

  

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ