ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ