ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WIFI4EU

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WIFI4EU

Ο Δήμος Ευρώτα συμμετέχοντας ενεργά σε έργα Έξυπνων Πόλεων, υλοποίησε το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα WiFi4EU. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι, μέσω της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, η παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο και η δωρεάν συνδεσιμότητα  για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Όλες οι υποδομές και η εν γένη λειτουργία του δικτύου είναι σε πλήρη γνώση του Δήμου. Συμμετείχε ενεργά στην εγκατάστασή του εξοπλισμού, υλοποίησε όλες τις υποστηρικτικές ζεύξεις και καλωδιώσεις παρέχοντας ευρυζωνικότητα στα σημεία.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία WiFi4EU, αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ, μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες και δημόσια κτήρια

Ο Δήμος προχώρησε στο σχεδιασμό του δικτύου στα εν λόγω σημεία, συνυπολογίζοντας τα αυστηρά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ύπαρξη ευρυζωνικών υποδομών, πληθυσμιακών χαρακτηριστικών και επισκεψιμότητας αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές (π.χ. ηλεκτροδότηση).

Στο Δήμος μας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 5 δίκτυα WiFi4EU τα οποία βρίσκονται :

  1. Στην κεντρική πλατεία στο Βλαχιώτη
  2. Στην κεντρική πλατεία Κροκεών
  3. Στο κέντρο της Γλυκόβρυσης
  4. Στο Δημοτικό στάδιο Σκάλας
  5. Στην Πλατεία Πηγών Σκάλας

Στόχος μας η αξιοποίηση κάθε χρηματοδότησης η οποία αφορά την ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργίας περισσότερων σημείων δημόσιων hotspots στον Δήμος μας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ