ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ «ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ» ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ «ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ» ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σε τροχιά δημοπράτησης εισέρχεται το επόμενο διάστημα το νέο αρδευτικό δίκτυο στα «Μικρά Νιάτα» Αγίου Δημητρίου Δήμου Ευρώτα.

Μετά την υποβολή του πλήρες φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προχώρησε στην έγκριση των τευχών διακήρυξης για το 1ο Υποέργο «Αρδευτικό δίκτυο στη θέση Μικρά Νιάτα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δήμου Ευρώτα».

Υπενθυμίζεται ότι το νέο αρδευτικό δίκτυο των «Μικρών Νιάτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.944.080,21 ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

Αρδευτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μεταλλικών κυλινδρικών υδατοδεξαμενών, προϋπολογισμού 117.800 ευρώ και

Δαπάνη συμμετοχής στο έργο ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων Γ1 & Γ2, ύψους 76.280,21 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις, καλύπτοντας συνολική καθαρή αρδευόμενη έκταση περίπου 586 στρεμμάτων νοτιοδυτικά του Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, ενώ για την υλοποίησή του δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.