ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.08.2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.08.2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε εδώ την απόφαση ορισμού των νέων Αντιδημάρχων Δήμου Ευρώτα με θητεία έως και 31.08.2022