ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

Ενημερώνουμε ότι η πενταμελής επιτροπή βελτίωσης και χορήγησης  θέσης  λαϊκών αγορών του Δήμου Ευρώτα, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 61 /2022 απόφαση Δημάρχου ολοκλήρωσε  την διαδικασία βελτίωσης θέσης  για την λαϊκή αγορά της Σκάλας και κατήρτισε τον παρακάτω οριστικό πίνακα των πωλητών με τις αντίστοιχες θέσεις τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ