ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης άδειας νέας φύτευσης αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2021, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στη διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/ (Ψηφιακή Υπηρεσία: Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής,  τηλ.   2731363320.

 

M.E.Π.

Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

 

 

 

 

Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ