ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει ότι θα παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης στα παρακάτω αντικείμενα :

  • Συμβουλευτική προσωπικής ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας : Επαγγελματικό προφίλ, Ατομικό Σχέδιο Δράσης, Τεχνικές Αναζήτησης Απασχόλησης, Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας
  • Συμβουλευτική Γονέων και Εφήβων : Προφίλ Δεξιοτήτων, Λήψη Αποφάσεων, Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον Κοινωνιολόγο(MSc)-Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Σπύρο Μπαλωμά, υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα κατόπιν ραντεβού.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται, ύστερα από συνεννόηση  είτε στο Δημοτικό Κατάστημα(Δημαρχείο) Σκάλας είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μπαλωμά στα τηλέφωνα 27353-60026 και 27353-60030.