ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της 24/05/2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της 24/05/2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του", για το έργο με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους".

41/2021

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο

«Απόφαση για σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ευρώτα και Χαμόγελου του Παιδιού»

42/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

«Απόφαση για παραχώρηση Σχολείου που δεν λειτουργεί»

43/2021

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο

«Απόφαση για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους»

44/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ