ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 06/07/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 06/07/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα

51/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο

52/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

<< ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>

53/2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο

<< ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>

54/2021

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΨΥΞΗ Ή ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ή ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ. ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ Λ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ Π. ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κάτω Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΦΥΤΕΙΕΣ», επί αγροτικής οδού.

55/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ