ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 22/09/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 22/09/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

<<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>>

110/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

<< ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΣΑΤΑ) >>

 

111/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

112/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης  σχετικά  με τον Ορισμό  εκπροσώπων για  συγκρότηση επιτροπής  χαρακτηρισμού  παράλιων  χώρων  ως  πολυσύχναστων

113/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την τροποποίηση  της  κατηγορίας  κατάταξης  της  αθλητικής  εγκατάστασης  του Δημοτικού Σταδίου  Σκάλας

 

114/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη  απόφασης  σχετικά  με «Ορισμό  εκπροσώπου  για  την επιτροπή  της  υπ΄ αριθμ. 6557/406/90 (ΦΕΚ 99Β)<< Θέσπιση  και  άλλων  περιπτώσεων  προϋπηρεσίας, για  τις  οποίες  δεν απαιτείται  βεβαίωση  επόπτη  εργασίας  διαδικασία  και  δικαιολογητικά (Ν. 1575/85>>

 

115/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη  απόφασης  για  την έγκριση πραγματοποίησης  ηλεκτροδότησης  της  πλατείας Ζαραφώνας

 

116/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης  για  «Αύξηση  ωρών  απασχόλησης  του προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής  απασχόλησης  για  τον  καθαρισμό  των  σχολικών  μονάδων του Δήμου Ευρώτα»

 

117/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 23-09-2020

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ