ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  της  02/11/2020 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με  τίτλο: Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

132/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για αύξηση  ισχύος σε παροχές  ηλεκτροδότησης κτιρίων του Δήμου Ευρώτα

133/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 03-11-2020

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ