ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 29ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 27/11/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 29ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 27/11/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Απόφαση  σχετικά  με  έγκριση  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων  χρήσης  έτους 2016  Δήμου Ευρώτα

 

134/2020

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 27-11-2020

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ