ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 09/04/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 09/04/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφισμα  για  την λειτουργία  των Λαϊκών Αγορών

 

18/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση έως 31/12/2021 του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020)

 

19/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

Συγκρότηση  επιτροπής  για  Ορειβατικά  Μονοπάτια

20/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την κατάργηση  νόμου  Αποστόλου  όσον  αφορά  την ΠΟΠ kalamata  olives.

21/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τα έτη 2021 έως 2022 και καθορισμός  χώρων .

 

22/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο

Ορισμός  εκπροσώπων  στη Γενική Συνέλευση  του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

 

23/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη  απόφασης  για  τον καθορισμό  αμοιβής  δικηγόρων  για  παράσταση, υπεράσπιση  και εκπροσώπηση  του  τέως  Αντιδημάρχου  Δήμου Ευρώτα  ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Σπάρτης

24/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο

<<Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025>>.

25/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9ο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

 

26/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10ο

<<ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. (Α΄   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2021 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ>>

 

27/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11ο

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΝ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. GREEK CITRUS, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΜΕΣΑ ΜΠΑΣΤΑΣ», επί αγροτικής οδού.

28/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ