ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης, το μήνα Μάιο 2024, θα βρίσκεται στο Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, τις κάτωθι ημερομηνίες:

  • Τρίτη 14/05/2024
  • Δευτέρα 20/05/2024
  • Δευτέρα 27/05/2024
  • Τετάρτη 29/05/2024