ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 16ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 16ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΕΚ 3905/Β/14-09-2020 (οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών)

ΦΕΚ 42/Β/12-01-2021 (Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής)

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ_οικ 95_Α321_04 01 2021