Προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη