ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 20Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-12-2023  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  έναρξης  12:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει  και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) για τη συζήτηση των  παρακάτω  θεμάτων :

 

Θέμα 1:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023

Θέμα 2:

Διοργάνωση  Ημιμαραθωνίου Δήμου Ευρώτα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ