ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  31-05-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  12:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ. Β΄, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠΕΣ,

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  έτους 2022.

Θέμα 2:

Ορισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών

Θέμα 3:

Πραγματοποίηση εκδρομής για το ΚΑΠΗ (25-06-2022)

Θέμα 4:

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση συμφωνητικού μίσθωσης

 για τη στέγαση του κτιρίου ΚΑΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ