ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  27-11-2023  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  έναρξης  13:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει  και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

 

για τη συζήτηση των  παρακάτω  θεμάτων :

 

Θέμα 1:

Διεξαγωγή αγώνων ΚΑΡΑΤΕ OPEN SERIES 9-10 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης για γιορτή Χριστουγέννων ΚΑΠΗ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Κοινοποίηση:

Δημοτική  Υπάλληλο Κομπόγεωργα Μαρία , με την υποχρέωση να παρευρεθεί για την τήρηση πρακτικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ