ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄.

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με αγορά ακινήτου. 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών α) για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των υποψήφιων προς αγορά ακινήτων και β) για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας των μειοδοτικών διαγωνισμών που αφορούν το κληροδότημα ΚΑΔ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ».

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσίας  εκτίμησης  ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του κληροδοτήματος Κ.Α.Δ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, από πιστοποιημένο εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4152/2013).

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των όρων διακήρυξης Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού,   για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μυρτιάς Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης