ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσίας  εκτίμησης  ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του κληροδοτήματος Κ.Α.Δ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, από πιστοποιημένο εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4152/2013).

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού,   για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μυρτιάς Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης