ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΄΄ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΄΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 24η  Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά παράταση μίσθωσης αγρού ξηρικού, ασκεπή, στη θέση Έξω Μπάστα κληροδοτήματος Κλεοπάτρας Ιατρίδου ΔΕ Στεφανιάς.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ