ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΄΄ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ΄΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εργασιών για την κατασκευή βάθρου και υποβάθρου προτομής του ευεργέτη ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ. 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ