ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ στις 09 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης επιχορήγησης από το Δήμο Ευρώτα για την προμήθεια πυρασφάλειας και ιατρικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ1 επαγγελματικής κατηγορίας για το Δημοτικό Στάδιο Σκάλας.

Θέμα 3:

Διαγραφές Νηπίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Ευρώτα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ