ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

Καλείστε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 02η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11.00π.μ. και λήξης 12.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03- 2020), με τις υπ' αριθ. 40/20930/31-3-2020, αριθ.18318/13-3-2020 και αριθ.60249/22-09- 2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (12.00 μ.μ.) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να ψηφίσουν το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e­mail του ΝΠΔΔ  (npddeurota@gmail.com). Όσα μέλη του ΔΣ δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του ΝΠΔΔ με γραπτό μήνυμα.

 

Θέμα 1:

Ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια, διάφορα είδη) για την  εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ευρώτα.

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ