ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική (διά περιφοράς) Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 06:00 – 08:00 μ.μ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την Π. Ν. Π. Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α/2020), όπως ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση της κας Μίχου Ευγενίας για αποκατάσταση δρόμου

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με διαμόρφωση – αποκατάσταση χώρου στη θέση «Μπλατσάρη» της κοινότητας Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

 

 

Μέχρι   την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (08:00 μμ) οι σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   e–mail  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e–mail: mmayromatidi@1499.syzefxis.gov.gr .

Όσοι σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e–mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της Προέδρου της Κοινότητας Σκάλας, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ