ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ«ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ«ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

       Καλείστε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 01:00 μ.μ., σε ειδική  συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με την έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» οικονομικού  έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

 

Η  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

       Καλείστε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 01:30 μ.μ., σε τακτική  συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με την αποδοχή ποσού 26.000,00 € από Υπ.Εσ. (διά του Δήμου Ευρώτα) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολικών μονάδων

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

  1. Απόφαση σχετικά με αίτημα, προς το Δήμο Ευρώτα, για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», ποσού 40.000,00 €

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

  1. Απόφαση σχετικά με συνδιοργάνωση, αποκριάτικης γιορτής, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης, στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Γλυκόβρυσης. 

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

Η  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ